Agenda

Waalse School Leerstofmoment
08 juni, 2020

Leerstofmoment

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders (mw. Kat en mw. Boer), de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten. U bent van 14:30-15:30 met of zonder uw kind(eren) van harte welkom!

Waalse School Inloopochtend
23 juni, 2020

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School Studiedagen; leerlingen vrij
29 juni, 2020 - 30 juni, 2020

Studiedagen; leerlingen vrij

Op maandag 29 en dinsdag 30 juni heeft het team twee studiedagen en zijn de leerlingen vrij. Op deze dagen worden de resultaten van de afgeronde Cito-toetsen gezamenlijk geëvalueerd op school-, leerjaar-, groeps- en leerlingniveau. Op basis van de analyses passen leerkrachten het aanbod en de planning voor de leerlingen (ook voor het volgende schooljaar) aan.

Waalse School Kijkmiddag
01 juli, 2020

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag voorafgaand aan het rapport het werk van hun kinderen inzien. De leerlingen mogen zelf uitleg geven over welke doelen ze hebben bereikt en wat nog aandachtspunten zijn. U bent welkom in de groep van uw kind van 12:30 – 13:15 uur.

Waalse School Rapport groep 1 t/m 7
06 juli, 2020

Rapport groep 1 t/m 7

Op maandag 6 juli ontvangt u het derde en tevens laatste rapport van uw kind van dit schooljaar. Leerlingen van de groepen 8 ontvangen hun rapport op de afscheidsavond van groep 8.

Waalse School Oudergesprekken groep 1 t/m 7
07 juli, 2020

Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Op dinsdag 7 juli vinden de oudergesprekken over het laatste rapport van 2019-2020 plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. In principe trekt de leerkracht 10 minuten per ouder/leerling voor de gesprekken uit.

Waalse School Afscheidsavond groep 8
13 juli, 2020

Afscheidsavond groep 8

Op maandagavond 13 juli nemen we in stijl afscheid van onze leerlingen in groep 8 die de school gaan verlaten. Op deze avond kunt u op het grote doek de film bewonderen die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Locatie en tijd worden t.z.t. bekend gemaakt. We zullen jullie missen!

Waalse School Zomervakantie
17 juli, 2020 - 30 augustus, 2020

Zomervakantie

Na een jaar hard werken is de zomervakantie aangebroken. Deze start op vrijdag 17 juli. We wensen iedereen een ontspannen en fijne vakantie en graag tot volgend schooljaar!