Agenda

Waalse School Geannuleerd: Inloopochtend groep 3 t/m 8
17 december, 2021

Geannuleerd: Inloopochtend groep 3 t/m 8

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen. Vanwege de huidige coronamaatregelen kunnen ouders/verzorgers de inloopochtend helaas niet bijwonen. U wordt geïnformeerd wanneer dit weer mogelijk is.

Waalse School Kerstviering
23 december, 2021

Kerstviering

Op donderdag 23 december vindt ’s avonds van 18:00 – 19:15 uur de kerstviering plaats. In de groepen wordt eerst stilgestaan bij het kerstverhaal en vervolgens eten de leerlingen met elkaar in de groep. Op vrijdag 24 december zijn de leerlingen vrij en start de kerstvakantie.

Waalse School Kerstvakantie
24 december, 2021 - 09 januari, 2022

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint op vrijdag 24 december. We wensen u een gezegend kerstfeest, een feestelijke jaarwisseling en alvast een gezond en leerzaam 2021! We zien de leerlingen graag weer terug op school op maandag 10 januari!

Waalse School Nieuwjaarsborrel ouders
10 januari, 2022

Nieuwjaarsborrel ouders

Om het nieuwe jaar feestelijk met elkaar in te luiden, nodigen we alle ouders van harte uit om ’s ochtends een drankje of een kop koffie te komen drinken tijdens de nieuwjaarsborrel van 8:30 – 9:15 uur. U bent van harte welkom!

Waalse School Start: ontwerp een eigen thema
12 januari, 2022

Start: ontwerp een eigen thema

Het vijfde thema van het schooljaar gaat bij de groepen 1 en 2 van start. In dit thema gaat de leerkracht met de leerlingen samen een eigen thema ontwerpen. Uniek voor iedere klas! U bent van harte welkom in de klas om de start van het thema bij te wonen vanaf 08:30 uur.

Waalse School Leerstofmoment groep 3 t/m 8
21 januari, 2022

Leerstofmoment groep 3 t/m 8

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders, de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten. U bent van 14:00 – 15:00 uur van harte welkom!

Waalse School Afname cito toetsen
24 januari, 2022 - 04 februari, 2022

Afname cito toetsen

In week 19 en 20 worden in alle groepen de Cito toetsen afgenomen. Om voor uw kind de optimale omstandigheden voor het toetsen te creëren, willen we u vragen om uw kind in deze weken uitgerust en op tijd op school te laten komen. We wensen alle leerlingen veel succes!

Waalse School Inloopochtend groep 3 t/m 8
03 februari, 2022

Inloopochtend groep 3 t/m 8

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School MR-vergadering
11 februari, 2022

MR-vergadering

Tijdens de MR-vergadering bespreken de personeel- en oudergeleding van de MR de vastgestelde agendapunten.

Waalse School Techniekweek
14 februari, 2022 - 18 februari, 2022

Techniekweek

Van 14 t/m 18 februari vindt onze jaarlijkse techniekweek plaats. Tijdens deze week zullen veel lessen en activiteiten in het thema van ‘Techniek’ staan. Op vrijdag 18 februari zal er een afsluiting plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt t.z.t.!