Agenda

Waalse School Afname cito toetsen
01 maart, 2021 - 16 maart, 2021

Afname cito toetsen

In week 9 en 10 worden in alle groepen de Cito toetsen afgenomen. Om voor uw kind de optimale omstandigheden voor het toetsen te creëren, willen we u vragen om uw kind in deze weken (extra) uitgerust en op tijd op school te laten komen. We wensen alle leerlingen veel succes!

Waalse School Studiedag; leerlingen vrij
23 maart, 2021

Studiedag; leerlingen vrij

Op dinsdag 23 maart heeft het team een studiedag. Op deze dag analyseren we als team gezamenlijk de resultaten van de leerlingen, de groepen en de school. Op basis van deze analyses maken we aanpassingen w.b. ons onderwijs voor de komende periode.

Waalse School Geannuleerd: inloopochtend groep 3 t/m 8
31 maart, 2021

Geannuleerd: inloopochtend groep 3 t/m 8

Normaliter zijn ouders tijdens de inloopochtenden van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.
Helaas is dit door de huidige maatregelen niet mogelijk.

Waalse School Rapport 2
01 april, 2021

Rapport 2

Op donderdag 1 april ontvangt u het tweede rapport van uw kind van dit schooljaar. De rapportgesprekken vinden plaats via Teams van 6 t/m 9 april.

Waalse School Paasontbijt
01 april, 2021 - 05 april, 2021

Paasontbijt

Op donderdag 1 april vieren we op de Waalse school Pasen. We beginnen de dag in alle groepen met een paasontbijt. Op vrijdag 2 april is het ‘Goede vrijdag’, op deze dag zijn de kinderen vrij. Op maandag 5 april is het ‘Tweede Paasdag’, ook dan zijn de leerlingen vrij. 

Waalse School Thema afsluiting: ‘Pleisters en zalfjes’
01 april, 2021

Thema afsluiting: ‘Pleisters en zalfjes’

Op donderdag 1 april vindt de thema afsluiting plaats bij de groepen 1 en 2. Als ouder/verzorger bent u normaal gesproken van harte welkom tussen 14:00 uur en 14:30 uur om dit gezamenlijk met de leerkracht en leerlingen bij te wonen. Helaas kan de afsluiting niet doorgaan wegens de huidige maatregelen.

Waalse School Oudergesprekken groep 1 t/m 8
06 april, 2021 - 09 april, 2021

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 april vinden de oudergesprekken over het tweede rapport via Teams plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. In principe trekt de leerkracht 10 minuten per ouder/leerling voor de gesprekken uit.

Waalse School Start thema: ‘Hooggeëerd publiek’
06 april, 2021

Start thema: ‘Hooggeëerd publiek’

Het zevende thema van het schooljaar gaat bij de groepen 1 en 2 van start. In dit thema staat het circus centraal. De kinderen leren over het circus en alles wat hierbij komt kijken. Gedurende de week krijgt u als ouder informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.

Waalse School Geannuleerd: leerstofmoment groep 3 t/m 8
08 april, 2021

Geannuleerd: leerstofmoment groep 3 t/m 8

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders (mw. Kat en mw. Boer), de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten.

Waalse School Geannuleerd: open school / inschrijfochtend
12 april, 2021

Geannuleerd: open school / inschrijfochtend

Op maandag 12 april zal de Waalse school ’s ochtends van 09:00 uur tot 11:30 uur open staan voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze ochtend is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en krijgt u een goed beeld van de Waalse school in bedrijf.