Agenda

Waalse School Kijkmiddag
20 november, 2019

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag voorafgaand aan het rapport het werk van hun kinderen inzien. De leerlingen mogen zelf uitleg geven over welke doelen ze hebben bereikt en wat nog aandachtspunten zijn. U bent welkom in de groep van uw kind van 12:30 – 13:15 uur.

Waalse School Rapport groep 1 t/m 8
25 november, 2019

Rapport groep 1 t/m 8

Op maandag 25 november ontvangt u het eerste rapport van schooljaar 2019-2020. De rapportgesprekken vinden plaats op donderdag 28 november.

Waalse School Studiemiddag
25 november, 2019

Studiemiddag

Op maandagmiddag 25 november heeft het team een studiemiddag. De leerlingen hebben alleen ’s ochtends les. De studiemiddag staat in het van ‘Teach like a Champion’. Leerkrachten leren verschillende technieken om leerlingen te laten excelleren. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties, maar ook om het werken aan een sterke klascultuur

Waalse School Oudergesprekken groep 1 t/m 8
28 november, 2019

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Op donderdag 28 november vinden de oudergesprekken over het eerste rapport van 2019-2020 plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. In principe trekt de leerkracht 10 minuten per ouder/leerling voor de gesprekken uit.

Waalse School Sinterklaasfeest
05 december, 2019

Sinterklaasfeest

Op 5 december viert de Waalse school het sinterklaasfeest. We verwachten een feestelijke dag en mooie cadeaus voor de kinderen! De leerlingen zijn deze dag tot 12:00 uur op school. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij. 

Waalse School Studiedag; leerlingen vrij
06 december, 2019

Studiedag; leerlingen vrij

Op 6 december zijn alle leerlingen vrij. Hans Kaldenbach is expert in het omgaan met het gedrag van jongeren met ‘korte lontjes’ en zal voor het team een training verzorgen. Deze studiedag wordt bekostigd uit wijkbudget dat voor alle scholen in Crooswijk beschikbaar is en wordt op verschillende data op alle scholen in Crooswijk gehouden.

Waalse School Inloopochtend
13 december, 2019

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School Kerstviering
19 december, 2019

Kerstviering

Op donderdag december vindt ’s avonds van 18:00 – 19:15 uur de kerstviering plaats. In de groepen wordt eerst stilgestaan bij het kerstverhaal en vervolgens eten de leerlingen met elkaar in de groep. Omdat de leerlingen ’s avonds ook op school verwacht worden, zijn ze ’s middags vrij. De lessen duren deze ochtend tot 12:45 uur.

Waalse School Kerstvakantie
20 december, 2019 - 05 januari, 2020

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint al op vrijdag 20 december. We wensen u een gezegend kerstfeest, een feestelijke jaarwisseling en alvast een gezond en leerzaam 2020! We zien de leerlingen graag weer in het nieuwe jaar op maandag 5 januari!

Waalse School Nieuwjaarsborrel ouders
06 januari, 2020

Nieuwjaarsborrel ouders

Om het nieuwe jaar feestelijk met elkaar in te luiden, nodigen we alle ouders van harte uit om ’s ochtends een drankje of een kop koffie te komen drinken tijdens de nieuwjaarsborrel van 8:30 – 9:30 uur. U bent van harte welkom!