Agenda

Waalse School Koffieochtend
03 februari, 2020

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend kunt u van 8:30 – 9:15 uur terecht voor een praatje en/of vragen over allerlei zaken en wetenswaardigheden. Het is een gelegenheid om vrijblijvend met andere ouders en met personeelsleden in contact te komen. Ook de coördinator ouderbetrokkenheid en de directie zijn vrijwel altijd tijdens de koffieochtend aanwezig.

Waalse School Inloopochtend
13 februari, 2020

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School Thema afsluiting
19 februari, 2020

Thema afsluiting

Na afloop van ieder thema in de groepen 1 en 2 laten de leerlingen tijdens de thema afsluiting in de groep aan hun ouders zien wat ze in het afgelopen thema geleerd hebben. U bent van 12:00 – 12:30 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren).

Waalse School Voorjaarsvakantie
20 februari, 2020 - 02 maart, 2020

Voorjaarsvakantie

In verband met 2 studiedagen voor en 1 studiedag na de vakantie, kunnen de leerlingen genieten van een extra lange voorjaarsvakantie. We zien de leerlingen graag weer op dinsdag 3 maart, wanneer ook de techniekweek wordt geopend. 

Waalse School Studiedagen; leerlingen vrij
20 februari, 2020 - 21 februari, 2020

Studiedagen; leerlingen vrij

Op donderdag 20 en vrijdag 21 februari heeft het team twee studiedagen en zijn de leerlingen vrij. Op deze dagen worden de resultaten van de afgeronde Cito-toetsen gezamenlijk geëvalueerd op school-, leerjaar-, groeps- en leerlingniveau. Op basis van de analyses passen leerkrachten het aanbod en de planning voor de leerlingen aan. 

Waalse School Studiedag; leerlingen vrij
02 maart, 2020

Studiedag; leerlingen vrij

Op maandag 2 maart heeft het team een studiedag. Op deze dag werken de leerkrachten alle plannen uit die op de studiedagen voor de voorjaarsvakantie zijn gemaakt uit. Daarnaast is er op deze dag voor leerkrachten gelegenheid om de aanstaande rapporten en bijbehorende administratie in orde maken. 

Waalse School Techniekweek
03 maart, 2020 - 06 maart, 2020

Techniekweek

Van 3 t/m 6 maart vindt onze jaarlijkse techniekweek plaats. Tijdens deze week zullen veel lessen en activiteiten in het thema techniek staan. Op vrijdag 6 maart zal er een afsluiting plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt t.z.t.! Van de techniekweek in 2017 is een filmpje gemaakt. Bekijk het hier: https://vimeo.com/207435723

Waalse School Themabijeenkomst
05 maart, 2020

Themabijeenkomst

Ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zijn van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom bij de start van het vijfde thema van dit schooljaar ‘Lente in het tuincentrum’. Tijdens de themabijeenkomst krijgt u informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.

Waalse School Kijkmiddag
11 maart, 2020

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag voorafgaand aan het rapport het werk van hun kinderen inzien. De leerlingen mogen zelf uitleg geven over welke doelen ze hebben bereikt en wat nog aandachtspunten zijn. U bent welkom in de groep van uw kind van 12:30 – 13:15 uur.

Waalse School Rapport groep 1 t/m 8
16 maart, 2020

Rapport groep 1 t/m 8

Op maandag 16 maart ontvangt u het tweede rapport van uw kind van dit schooljaar. De rapportgesprekken vinden een dag later plaats op dinsdag 17 maart.