Agenda

Waalse School Inloopochtend
17 december, 2018

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend bent u van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren) om een les bij te wonen. Als er een gym- of zwemles op het rooster staat, bent u in het speellokaal, de gymzaal of het zwembad welkom.

Waalse School Thema afsluiting
19 december, 2018

Thema afsluiting

  Tijdens de thema afsluiting wordt in de groepen 1 en 2 teruggeblikt op het afgelopen thema. De leerlingen laten zien wat zij in het thema hebben geleerd. Ouders zijn van 12:00 – 12:30 uur welkom in de groep van hun kind(eren).

Waalse School Kerstviering
20 december, 2018

Kerstviering

Op 20 december vindt ’s avonds van 18:00 – 19:30 uur de kerstviering plaats. In de groepen wordt eerst stilgestaan bij het kerstverhaal en vervolgens eten de leerlingen met elkaar in de groep. Omdat de leerlingen ’s avonds ook op school verwacht worden, zijn ze ’s middags vrij. De ochtendlessen duren deze ochtend echter tot…

Waalse School Kerstvakantie
21 december, 2018 - 07 januari, 2019

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint al op vrijdag 21 december. We wensen u een gezegend kerstfeest, een feestelijke jaarwisseling en alvast een gezond en leerzaam 2019! We zien de kinderen graag weer in het nieuwe jaar op maandag 7 januari!

Waalse School Nieuwjaarsborrel
07 januari, 2019

Nieuwjaarsborrel

Om het nieuwe jaar feestelijk met elkaar in te luiden, nodigen we alle ouders van harte uit om een drankje te komen drinken tijdens de nieuwjaarsborrel. U bent van 14:30 – 15:15 uur van harte welkom!

Waalse School Themabijeenkomst
09 januari, 2019

Themabijeenkomst

Ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zijn van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de bibliotheek/personeelskamer voor de themabijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de leerstof die tijdens het aanstaande thema aan bod komt en hoe u hier thuis bij kunt aansluiten.

Waalse School Huiswerkinformatie moment groep 3 t/m 8
22 januari, 2019

Huiswerkinformatie moment groep 3 t/m 8

Tijdens de huiswerkinformatie momenten kunt u na schooltijd van 15:15-15:45 uur even bij de leerkracht van uw kind in de groep binnenlopen. De leerkracht is dan aanwezig om u te vertellen aan welke doelen in deze periode gewerkt wordt en wat u thuis kunt doen om uw kind hierbij te ondersteunen.

Waalse School Rapport groep 1 t/m 2
04 februari, 2019

Rapport groep 1 t/m 2

  Op deze dag ontvangt u het tweede rapport van uw kind van dit schooljaar. De rapportgesprekken vinden plaats op woensdag 6 februari.

Waalse School Oudergesprekken groep 1 t/m 2
06 februari, 2019

Oudergesprekken groep 1 t/m 2

  Op 6 februari vinden de oudergesprekken over het tweede rapport van 2018-2019 plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. In principe trekt de leerkracht hier 10 minuten per ouder voor uit.

Waalse School Koffieochtend
13 februari, 2019

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend kunt u van 8:30 – 9:15 uur terecht voor een praatje en/of vragen over allerlei zaken en wetenswaardigheden. Het is een gelegenheid om vrijblijvend met andere ouders en met personeelsleden in contact te komen. Ook de coördinator ouderbetrokkenheid en de directie zijn vrijwel altijd tijdens de koffieochtend aanwezig.