Agenda

Waalse School Inloopochtend
01 april, 2020

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School Leerstofmoment
07 april, 2020

Leerstofmoment

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders (mw. Kat en mw. Boer), de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten. U bent van 14:30-15:30 met of zonder uw kind(eren) van harte welkom!

Waalse School Paasvakantie
10 april, 2020 - 13 april, 2020

Paasvakantie

De paasvakantie voor de leerlingen begint op Goede Vrijdag 10 april en duurt tot en met tweede paasdag maandag 13 april. We wensen u een gezegend Pasen en zien iedereen graag weer op dinsdag 14 april terug op school.

Waalse School Koffieochtend
14 april, 2020

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend kunt u van 8:30 – 9:15 uur terecht voor een praatje en/of vragen over allerlei zaken en wetenswaardigheden. Het is een gelegenheid om vrijblijvend met andere ouders en met personeelsleden in contact te komen. Ook de coördinator ouderbetrokkenheid en de directie zijn vrijwel altijd tijdens de koffieochtend aanwezig.

Waalse School Koningsspelen
17 april, 2020

Koningsspelen

Op vrijdag 17 april vieren we de Waalse Koningsspelen, Voor de groepen 1 t/m 4 vindt op deze dag tegelijkertijd de sportdag plaats. De bovenbouw heeft de sportdag in de laatste schoolweek omdat dan pas het sportveld bij het Lange Pad beschikbaar is.

Waalse School Thema afsluiting
21 april, 2020

Thema afsluiting

Na afloop van ieder thema in de groepen 1 en 2 laten de leerlingen tijdens de thema afsluiting in de groep aan hun ouders zien wat ze in het afgelopen thema geleerd hebben. U bent van 14:30 – 15:00 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren).

Waalse School Meivakantie
25 april, 2020 - 10 mei, 2020

Meivakantie

We wensen alle leerlingen een feestelijke koningsdag, een betekenisvolle dodenherdenking en mooie bevrijdingsdag toe.

Waalse School Themabijeenkomst
12 mei, 2020

Themabijeenkomst

Ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zijn van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom bij de start van het zesde thema van dit schooljaar ‘Pleisters en zalfjes’. Tijdens de themabijeenkomst krijgt u informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.

Waalse School Verjaardag leerkrachten
20 mei, 2020

Verjaardag leerkrachten

Op woensdag 20 mei vieren alle juffen en meesters van de Waalse school hun verjaardag! De hele ochtend zijn er feestelijke activiteiten voor de leerlingen. Hartelijk gefeliciteerd!

Waalse School Hemelvaartsvakantie
21 mei, 2020 - 22 mei, 2020

Hemelvaartsvakantie

Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei is de school gesloten in verband met de hemelvaartsvakantie. We wensen u een prettig lang weekend!