Kennismakingsochtend groep 2a

 

Op maandag 21 september van 08:30 uur tot +/- 09:15 uur is er een kennismakingsochtend voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 2a. We bespreken o.a. hoe de eerste twee schoolweken ervaren zijn en er is uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Juf Snippe (onderbouwcoördinator) en/of meester Popelier (medewerker ouderbetrokkenheid) zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.