Start thema: ‘Welkom op school’

 

Het eerste thema van het schooljaar gaat bij de groepen 1 en 2 van start. Tijdens dit thema leren de kinderen hoe het er op school en in de klas aan toe gaat. Gedurende de week krijgt u als ouder informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.U bent van harte welkom in de klas om de start van het thema bij te wonen vanaf 08:30 uur.