Nieuws

Waalse School Paasviering
18 april, 2019

Paasviering

Op donderdag 18 april vierde de Waalse school het Paasfeest. In alle groepen werd met elkaar het paasontbijt genuttigd en werd het Paasverhaal verteld. Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij. Op die dag begint ook de meivakantie.  

Lees meer
Waalse School Overhandiging opbrengst sponsorloop KiKa
18 april, 2019

Overhandiging opbrengst sponsorloop KiKa

Tijdens de koningsspelen organiseerde de Waalse school een sponsorloop. De helft van de opbrengst komt ten goede aan stichting KiKa. De andere helft zal worden besteed aan de leerlingen van de Waalse school. Het totaalbedrag van de sponsorloop is opgelopen tot €4823,76! Op woensdag 17 april werd een bedrag van €2500,- symbolisch overhandigd aan een medewerker van stichting KiKa. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderzoek uitgevoerd door het Prinses Maxima Centrum.

Lees meer
Waalse School Koningsspelen 2019
12 april, 2019

Koningsspelen 2019

Ook in 2019 vierden we op de Waalse school de Koningsspelen! De dag begon met een warming up op het schoolplein op het lied Pasapas van Kinderen voor Kinderen. Hierna konden de leerlingen in de klas genieten van het Koningsontbijt. De sponsorloop was een terugkerend onderdeel van de Koningsspelen op de Waalse school. De helft van de opbrengst van de sponsorloop gaat naar KIKA. De andere helft van de opbrengst is voor de Waalse school. Alle leerlingen hebben enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen! De opbrengst (geteld t/m vrijdag 12 april) is 4552,40 euro! Alles ouders en sponsors hartelijk bedankt!

Lees meer
Waalse School Wetenschap en techniek: zelf knikkerbanen maken
12 april, 2019

Wetenschap en techniek: zelf knikkerbanen maken

Als vervolg op de techniekweek hebben leerlingen van de groepen 3 & 4 op de Waalse School deze week les gekregen in wetenschap & techniek op basis van knikkers. De leerlingen hebben in groepjes zelf knikkerbanen gebouwd.

Lees meer
Waalse School Nieuws van de MR
12 april, 2019

Nieuws van de MR

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 5 april zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo is er besproken hoe de school te werk gaat als er een leerkracht incidenteel ziek is. Ook is de stand van zaken m.b.t. de TSO is doorgenomen. Uiteraard heeft de MR ook gesproken over het positieve inspectiebezoek en de certificering van de school voor Ouderbetrokkenheid 3.0.

Lees meer
Waalse School Burgerschap in groepen 8
12 april, 2019

Burgerschap in groepen 8

Op maandag 8 april hebben de groepen 8 in samenwerking met stichting Move een rondje gelopen door de wijk en zijn zij in contact gekomen met verschillende bewoners. Stichting Move is een stichting die samen met kinderen van basisscholen ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn in de maatschappij. Samen werken zij aan een stukje burgerschapsvorming. Groep 8B heeft voor het thema ‘Zorg & Welzijn’ gekozen omdat zij graag iets willen doen voor de oudere mensen uit de wijk Rubroek. Niet alleen nemen de studenten de leerlingen mee de wijk in en bedenken/bereiden zij activiteiten (voor), maar ook krijgen onze een kijkje in het leven van de studenten op de Erasmus Universiteit.

Lees meer
Waalse School Techniekweek 2019
5 april, 2019

Techniekweek 2019

Deze week stond op de Waalse school volkomen in het teken van techniek. In de techniekweek kregen de groepen 1 en 2 o.a. les over drijvende voorwerpen waarbij ze het drijven en zinken in praktijk konden brengen. De groepen 3 t/m 8 plakten fietsbanden, leerden programmeren experimenteerden met diversen vormen.

Lees meer
Waalse School Koningsspelen 2019
5 april, 2019

Koningsspelen 2019

Op vrijdag 12 april viert de Waalse school de Koningsspelen!Om 8:30 uur worden de koningsspelen feestelijk geopend op het schoolplein. De kinderen wachten buiten op de opening en gaan dus niet eerst naar de klas. Ouders en leerlingen die normaal gesproken bij de kleuteringang naar binnen gaan, vragen we om even om te lopen zodat iedereen bij de opening aanwezig is. Na de opening gaan de leerlingen naar de klas voor een koningsontbijtje.

Lees meer
Waalse School Bezoek Inspectie van het onderwijs
29 maart, 2019

Bezoek Inspectie van het onderwijs

Op donderdag 28 maart kwam voor het eerst na 5 jaar de schoolinspecteur langs op de Waalse school. In het reflectiegesprek na afloop kregen we van de inspecteur te horen dat hij erg tevreden was over wat hij had gezien en gehoord. Hij had genoten van de lessen en sprak positief over de (persoonlijke) leerdoelen waarmee we werken en de structuur die we aanbieden.

Lees meer