Aandacht voor vrijheid van meningsuiting

 

Deze week besteedden alle scholen in Nederland aandacht aan de ingrijpende gebeurtenis in Frankrijk. Ook op de Waalse school hebben de groepen hierbij stilgestaan. Wij leren kinderen verbinding te maken met elkaar. Met elkaar zoeken we overeenkomsten en leren we verschillen waarderen.

In groep 3c hebben de leerlingen een klassengesprek gevoerd over ‘je mening geven’. De kinderen concludeerden: Je mening geven mag en daar mag nooit iemand voor bestraft worden. Je mag een mening niet leuk vinden en je mag het daar niet mee eens zijn, maar je veroordeelt daar iemand niet voor. 

Na afloop hebben de leerlingen één minuut stilte gehouden om respect te tonen voor de overleden leerkracht. In die minuut mochten de leerlingen een wens doen, iets hopen of ergens voor bidden.

Toen juf Van Berkel na afloop aan de kinderen vroeg waar ze in die minuut aan gedacht hadden, zei Amir: Ik hoop dat er nooit meer iemand wordt gestraft voor zijn mening, want je mening is belangrijk en die is van jou!