Absent melden leerlingen

 

De Waalse school heeft een wijziging aangebracht in het absentiebeleid. Naast onderstaande, al bestaande absentieregels heeft u nu ook de mogelijkheid om per e-mail uw kind absent te melden.

 

 

Om het voor u eenvoudiger te maken is het vanaf vandaag ook mogelijk om uw kind(eren) per mail absent te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres: [email protected].

 

 

Vermeld bij het onderwerp de groep en de volledige naam van uw kind. Schrijf vervolgens in de mail de reden van de absentmelding en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Wanneer wij vragen hebben over de ziek-/absentmelding gaan we ervan uit dat we u telefonisch kunnen bereiken.

 

 

Gebruik voor uw melding een e-mailadres van u dat bij ons bekend is, zodat wij bij twijfel kunnen nagaan of de melding inderdaad van u afkomstig is.

 

 

Wij willen u er bij deze nogmaals op wijzen dat leerlingen uitsluitend absent gemeld mogen worden door de ouders/verzorgers zelf. Dit geldt ook voor afspraken die onder schooltijd plaatsvinden.

 

 

We benadrukken daarom de regel dat leerlingen onder schooltijd niet alleen de school mogen verlaten, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming of wanneer u uw kind zelf van school ophaalt.

 

 

U kunt uw kind ook nog steeds absent melden door te bellen met school of een ondertekend(e) brief(je) mee te geven naar school.