Belangrijk: TSO Waalse school

 

Komend schooljaar 2019-2020 zal de aanmelding en incasso voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO) verzorgd door Kinder Service Hotels (KSH) gewijzigd worden.

 

Wat verandert er voor u?

De kosten voor de TSO worden verlaagd met €0,25 naar een bedrag van €2,50 per kind per dag. Door de nieuwe opzet van de TSO (zie onderstaande) zal er minder administratieve last zijn. Dit levert een kostenbesparing op voor de school. De Waalse school berekent deze kostenbesparing door aan de ouders.

 

De Waalse school zal twee leerkrachten per dag ambulant maken om te assisteren tijdens de TSO. Concreet betekent dit, dat er bij het buitenspelen en het eten/drinken altijd een leerkracht van de school aanwezig is. De Waalse school en KSH zullen de regels en afspraken die gelden tijdens de TSO nog beter op elkaar afstemmen en hier gezamenlijk op handhaven. Dit zal de rust en het pedagogisch klimaat tijdens de TSO zichtbaar verbeteren.

 

De aanmelding en incasso van de TSO zal vanaf volgend schooljaar digitaal georganiseerd worden, middels de TSO assistent: tso-assistent.net. De inloggegevens zijn 14cl00 en het wachtwoord is 0405.

Dit werkt als volgt:

 

Als ouder registreert u zich via de website. U vermeldt de namen van uw kind(-eren) en geeft aan op welke (vaste) dagen uw kinderen gebruik willen maken van de TSO. De betaling van de TSO zal achteraf, middels automatische incasso, aan u worden gefactureerd. U geeft hiervoor toestemming bij de eerste keer dat u zich aanmeldt. Wanneer een betaling om welke reden dan ook niet heeft kunnen plaatsvinden, dan zal er een betalingsherinnering naar u als ouder worden verzonden. Op het moment dat de betaling uitblijft, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de TSO.

 

Belangrijk voor het werken met dit systeem is dat u als ouder zich voor 01-09-2019 registreert op de hierboven genoemde website. Belangrijk om te weten: tussen 25-07-2019 en 14-08-2019 is het i.v.m. onderhoud van het systeem niet mogelijk u aan te melden.

Na 15 augustus kunt u in dit systeem aangeven op welke dagen uw kind(eren) gebruik gaan maken van de TSO.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het overstappen op dit nieuwe systeem voor u als ouder lastig kan zijn, op de volgende momenten zijn er medewerkers van KSH & school bij de ingang aanwezig om u hierin te ondersteunen: Maandag 15 juli-15:15 uur, dinsdag 16 juli -15:15 uur, woensdag 17 juli -12:30 uur en donderdag 18 juli 2019 om 15:15 uur

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij het management van KSH, of de TSO coördinator.

Brief introductiebrief-ouders waalse