Bewegend leren in groep 3

 

Groep 3 is een belangrijk leerjaar. Behalve in groep 3b (zie het artikel ‘Wat geleerd’ hierboven), is ook in de andere groepen 3 op een leuke manier aandacht besteed aan het (reken)onderwijs.

De groepen drie hebben in het speellokaal een les bewegend leren ervaren. Bewegen tijdens de les vergroot namelijk niet alleen het plezier in leren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen makkelijker én beter leren wanneer zij tegelijkertijd bewegen. Bovendien wordt de leerstof dan beter onthouden!

Er waren verschillende opdrachten voor de vakken rekenen, taal, lezen en spelling. Hierbij moesten leerlingen onder andere sprongen maken van 2 door van hoepel naar hoepel te springen, woorden zoeken met ei/ij en vlot woordrijtjes lezen.