Burgerschap in groepen 8

 

Op maandag 8 april hebben de groepen 8 in samenwerking met stichting Move een rondje gelopen door de wijk en zijn zij in contact gekomen met verschillende bewoners. De kinderen hebben mensen geïnterviewd over de wijk waarbij er vragen voorbij kwamen over wat mensen missen in onze wijk en waar zij behoefte aan hebben.

 

Stichting Move is een stichting die samen met kinderen van basisscholen ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn in de maatschappij. Samen werken zij aan een stukje burgerschapsvorming. Zij werken samen met studenten die kinderen leren actief mee te doen aan de samenleving en een positieve bijdrage te leveren. Samen bereiden zij een activiteit voor die in verschillende thema’s wordt geuit. Groep 8A heeft gekozen voor ‘Beweging & gezondheid’. Groep 8B heeft voor het thema ‘Zorg & Welzijn’ gekozen omdat zij graag iets willen doen voor de oudere mensen uit de wijk Rubroek. Niet alleen nemen de studenten de leerlingen mee de wijk in en bedenken/bereiden zij activiteiten (voor), maar ook krijgen onze een kijkje in het leven van de studenten op de Erasmus Universiteit.

 

Eind juni/begin juli sluiten de kinderen het project af. 8B organiseert dan een diner voor oudere mensen op de SS Rotterdam om hen een onvergetelijke dag te bezorgen. 8A loopt één les achter op de parallelgroep en gaat nog aan de slag met de uitwerking van een activiteit.