Certificering Ouderbetrokkenheid 3.0

 

In het belang van onze leerlingen hebben we de afgelopen jaren samen met u als ouders hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders. Op donderdag 28 maart is de Waalse school met vlag en wimpel ‘geslaagd’ voor de keuring Ouderbetrokkenheid 3.0. Twee auditoren spraken met leerkrachten, ouders en leerlingen uit de leerlingenraad. Vervolgens vond een nagesprek plaats met de mw. Van der Meer, mw. Wijsbeek en dhr. Boogaard waarin we te horen kregen dat er de school binnenkort het certificaat ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ zal ontvangen. T.z.t. vieren we dat graag met alle ouders. Wordt vervolgd!