Eerste AVI-diploma’s groep 3 uitgereikt!

 

Het technisch leren lezen in groep 3 is een belangrijk leerdoel. De Waalse school leert de leerlingen lezen middels Strategisch Lezen. Deze strategische benadering t.a.v. het lezen is ontwikkeld door leesspecialist Jacques en is gebaseerd op neurologische inzichten betreffende de lees- en spellingsdidactiek.

Onder andere met AVI toetsen testen we hoe vlot en nauwkeurig de kinderen al kunnen lezen. Het doel is dat leerlingen in ca. januari het M3 (midden groep 3) niveau behalen en in ca. juni het E3 (eind groep 3) niveau. Hiervoor moeten de leerlingen vloeiend en zonder fouten kunnen lezen (dus zonder te ‘hakken-en-plakken’). Zodra de groepsleerkracht merkt dat het leesniveau van een leerling op peil is, mag de leerling bij juf Van Kooten de toets afnemen.

Enkele leerlingen uit de groepen 3 hebben deze week nu al hun eerste leesdiploma behaald! Komende weken zullen ongetwijfeld steeds meer leerlingen uit de groepen 3 die hieraan toe zijn, getoetst worden en diploma’s halen.

Alvast voor Fenna, Xavion, Zayd, Arman, Silviero en Tarik: van harte gefeliciteerd!