Eerste schooldag 30 augustus

 

 

Maandag 30 augustus start het schooljaar 2021-2022!

Deze week hebben de collega’s hard gewerkt om alle voorbereidingen te treffen zodat we al onze leerlingen weer een fijn en leerzaam schooljaar kunnen laten beleven. En we hebben er zin in!

Een extra welkom voor onze nieuwe leerlingen die starten in groep 1 of van een andere school voor het eerst op de Waalse school komen.

Voor de zomervakantie bent u geïnformeerd over de groep waarin uw kind geplaatst is en wie de nieuwe leerkracht van uw kind wordt. U kunt de foto’s van de leerkrachten alvast op de website bekijken.

De plattegrond met de juiste lokalen van de groepen was voor de vakantie nog niet beschikbaar, maar kunt u hier vinden.

Helaas hebben we ook in het nieuwe schooljaar nog te maken met corona en de daarbij behorende maatregelen en protocollen. Dit betekent dat de regels zoals die tot de zomervakantie golden, vooralsnog van kracht blijven. We gaan ervan uit dat we op uw medewerking kunnen rekenen en u zelf rekening houdt met eventuele quarantaines die na een vakantie in het buitenland gelden.

Helaas mogen wij nog geen ouders in school ontvangen. Dit betekent dat de leerlingen, net als voor de zomervakantie, tot het schoolhek gebracht mogen worden en zelfstandig naar de klas gaan. Omdat een eerste schooldag voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten spannend is, geldt voor aanstaande maandag een uitzondering.

Aanstaande maandag mogen de ouders van de groepen 1 hun kind via het hek bij de kleuteringang brengen tot de buitenklasdeur. Bij het hek wordt u ontvangen door een collega en de leerkrachten van de groepen 1 ontvangen hun leerlingen in de groep.

Voor leerlingen van de overige groepen geldt dat de leerkrachten aanstaande maandag om 8:20 uur buiten op het schoolplein staan om hun nieuwe leerlingen op te vangen.

De groepen 2 verzamelen op het kleuterplein naast de gymzaal aan de Goudseweg.

De groepen 3 t/m 5 verzamelen op het schoolplein aan de kant van de hoofdingang en de groepen 6 t/m 8 verzamelen op het Generaal van der Heijdenplein aan de voorkant.

Bij alle hekken zullen collega’s aanwezig zijn om u en uw kind te helpen, ook wanneer uw kind misschien vergeten is bij welke juf of meester hij/zij moet zijn. We vragen u om zoveel mogelijk drukte te vermijden en uw kind alstublieft alleen (met 1 ouder/verzorger per kind) te komen brengen. Bewaar alstublieft de afstand tot andere ouders en de leerkrachten.

Bij het uitgaan van de school geldt dat de groepen 1 t/m 4 met de leerkracht naar buiten lopen naar dezelfde plekken als bij het ingaan van de school. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig naar buiten gaan en het schoolplein verlaten.

Een verschil met vorig jaar is dat kinderen met verkoudheidsklachten zoals een loopneus, niezen en keelpijn wel naar school mogen komen. Alleen bij koorts, benauwdheid of veel hoesten, moet uw kind thuisblijven. In de beslisboom kunt u zelf zien wanneer uw kind wel/niet naar school kan.

Op 17 september zal het kabinet eventuele versoepelingen aankondigen die per 20 september in werking gaan. Indien er wijzigingen zijn voor de schoolsituatie, informeren we u hier uiteraard z.s.m. over. Het volledige protocol voor het basisonderwijs tot die tijd vindt u hier.

Aanstaande maandag krijgt iedere oudste leerling de nieuwe schoolkalender mee naar huis waarin u alle data voor het schooljaar 2021-2022 kunt vinden.

We wensen iedereen een positief, gezond en leerzaam schooljaar toe!