Evaluatie onderzoek Passend Onderwijs

 

De Waalse school doet mee aan het onderzoek school-klas-leerling, dat een belangrijk onderdeel vormt van de Evaluatie Passend Onderwijs. Aan het onderzoek werken ongeveer 70 basisscholen mee, met de groepen 2, 4, 6 en 8. Waarom dit onderzoek? Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop sinds 2014 onderwijs is georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is dat meer leerlingen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs kunnen blijven. In de Evaluatie Passend Onderwijs onderzoeken we of en hoe dit nieuwe beleid werkt. Het deelonderzoek school-klas-leerling is bedoeld om informatie te krijgen over de voor- en nadelen van passend onderwijs voor de leerkrachten en voor de leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs. Wat gebeurt er in het onderzoek?

Op de deelnemende basisscholen worden in het voorjaar van 2018 vragen­lijsten voorgelegd aan de groepsleerkrachten van de deelnemende groepen, aan de intern begeleider en aan de schoolleider. Ook de leerlingen van groep 6 en 8 vullen een vragenlijst in. Daarnaast vragen we enkele achtergrondgegevens en toetsscores op van de leerlingen en voeren we op sommige scholen lesobservaties uit. Meer informatie over de Evaluatie Passend Onderwijs vindt u op onze website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Onder de knop ‘Onderzoekskalender’ kunt u doorklikken naar ‘Onderzoek school-klas-leerling’. Daar zult u zien dat het onderzoek, behalve op basisscholen, ook plaatsvindt in het voortgezet onderwijs en vindt u nog veel meer informatie. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind aan het onderzoek meedoet? De gegevens van uw kind worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet herkenbaar naar buiten gebracht. Er worden ook geen resultaten van individuele leerlingen aan de school gerapporteerd. We houden ons aan de wettelijke regels die gelden voor wetenschappelijk onder­zoek. Dat houdt onder meer in dat wij de privacy van u en uw kind volledig waarborgen. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind meedoet aan dit onderzoek, dan kunt u dit tot woensdag 18 april aangeven bij de leerkracht.