Extra peutergroep

 

Met ingang van 16 juni 2018 gaat stichting-groeibriljant een vierde peutergroep openen binnen de locatie Uk en Puk op de Waalse school. De locatie Uk en Puk kent op dit moment een volle bezetting en heeft ook nog steeds een wachtlijst. Het opstarten van een vierde groep zal er aan bijdragen dat er meer kinderen deel kunnen nemen.