Franse les

 

Zoals u weet is de Waalse school in 1739 opgericht door Franse Hugenoten. Wij zijn trots op dit stukje geschiedenis en stralen dat graag uit. U ziet dat o.a. terug in ons logo en de jaarlijkse viering van de Franse dag. Binnen ons onderwijs heeft de Franse taal altijd een plekje gehad. Dit wordt gegeven door de groepsleerkracht maar niet altijd in alle groepen structureel. Onze focus ligt tenslotte voornamelijk op de Nederlandse taal, het (begrijpend-) lezen en het rekenen. Toch willen we hier met ingang van het volgend schooljaar verandering in aanbrengen. De Waalse school zal vanaf volgend schooljaar de Franse lessen nieuw leven inblazen en structureel laten terug komen in het rooster. Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8 zullen Franse les krijgen van meester Popelier. Meester Popelier wordt behalve groepsleerkracht ook twee dagen vakleerkracht Frans. Hij spreekt zelf uitstekend Frans en vindt het bovendien ontzettend leuk om deze lessen vorm te mogen gaan geven. Hij zal hierbij het eerste half jaar ondersteund worden door juf van Kooten. Dit betekent niet dat wij  nu minder tijd zullen besteden aan de kernvakken taal, (begrijpend-) lezen en rekenen. Tenslotte heeft Franse les altijd al op ons rooster gestaan.  Wij denken dat onze leerlingen een voorsprong zullen krijgen ten opzichte van andere leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, wanneer zij de basisschool afronden met een goede basis Engels én Franse taal op zak.

 

Former l’esprit et le coeur de la jeunesse!