Groep 8 maakt het nationale verkeersexamen

 

De groepen 8 maakten op 2 juni het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Dit verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. We verwachten de uitslag binnen enkele weken en hopen dat we alle leerlingen een diploma mogen uitreiken.