Gymlessen weer van start met ‘fit-test’

Afgelopen week startten, voor het eerst sinds de schoolsluiting in december, voor alle groepen de gymlessen weer. Met gepaste maatregelen konden de leerlingen weer in groepsverband gezond bewegen en plezier maken. De volgende maatregelen werden door de leerkrachten gehanteerd:

• De leerkrachten gebruiken een goed aansluitend tijdschema waardoor leerlingen van verschillende groepen elkaar niet tegenkomen;

• De leerkracht draagt een mondkapje bij het verplaatsen door de zaal;

• De leerlingen houden bij voorkeur 1,5 meter afstand van de leerkracht;

• De gebruikte materialen worden na elke les gedesinfecteerd;

• Tijdens de opdrachten werken de leerlingen in vaste tweetallen.

Om leerlingen een goed beeld te geven van hun lichamelijke conditie na de lange periode thuisonderwijs, kregen zij deze week tijdens de gymles een fit test aangeboden.

Uiteraard werd deze fit test aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.Spelenderwijs voerden zij opdrachten uit als: push ups, sitt-ups, squats, klimmen op de bank en 6 meter sprinten.

Door zelf hun scores op te schrijven en deze eventueel te verbeteren, kregen de leerlingen een goed beeld van hun persoonlijke lichamelijke conditie. Bovendien genoten de leerlingen van het samenwerken, het gezond bewegen en het plezier hebben met elkaar.