Keuring ouderbetrokkenheid en Inspectiebezoek!

 

Donderdag 28 maart wordt een belangrijke dag op de Waalse school. Op deze dag vindt een keuring plaats door het CPS op het gebied van ouderbetrokkenheid. Door het voeren van gesprekken met ouders, leerlingen en personeel wordt duidelijk of de Waalse school al zo ver is met de vormgeving van ouderbetrokkenheid dat we hiervoor het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 verdienen.

 

Bij toeval vindt op dezelfde dag ook een bezoek van de Onderwijsinspectie plaats. Alle scholen in Nederland krijgen minimaal één keer in de vier jaar een dergelijk bezoek, tenzij de inspectie zich zorgen maakt en daarom vaker langskomt. De laatste keer dat de Waalse school inspectiebezoek kreeg, was in 2014. Op donderdag 28 maart zal er vooral gekeken worden naar het didactisch handelen van de leerkrachten. Doen zij in de groep de goede dingen om onze leerlingen te laten leren?

 

Uiteraard verwachten we dat beide bezoeken een positief beeld van de Waalse school opleveren. We houden u op de hoogte!