Kleinere groepen

 

Het afgelopen schooljaar heeft u in de media veel kunnen lezen over werkdruk in het onderwijs. Om deze reden heeft de overheid meer geld voor scholen ter beschikking gesteld. In de nieuwsbrief van vorige week heeft u al kunnen lezen dat we uit deze gelden volgend jaar voor 2 dagen een vakleerkracht Frans aanstellen. Daarnaast zijn we blij dat we door deze financiële impuls én een verhoging van andere rijksbijdragen volgend schooljaar in een groot aantal leerjaren kleinere groepen kunnen realiseren. In plaats van twee grote groepen 3, komen er drie kleinere groepen 3. Daarnaast zal de combinatiegroep 5/6 worden opgeheven zodat we volgend schooljaar starten met drie kleine groepen 6 en drie kleine groepen 7.

 

Hoewel bewezen is dat groepsgrootte niet uitmaakt voor de leerresultaten van de leerlingen, vinden veel ouders het prettig dat hun kind in een kleinere groep zit. Voor de leerkrachten betekent dit uiteindelijk ook minder werkdruk omdat de kleine groepen niet ten koste gaat van de extra ondersteuning die we intern bieden (RT, plusklas, Rots & Water, etc. ).