Koningsspelen 2019

 

Ook in 2019 vierden we op de Waalse school de Koningsspelen!

 

De dag begon met een warming up op het schoolplein op het lied Pasapas van Kinderen voor Kinderen. Hierna konden de leerlingen in de klas genieten van het Koningsontbijt. De sponsorloop was een terugkerend onderdeel van de Koningsspelen op de Waalse school. Omdat de Koningsspelen dit jaar in thema staan van ‘Water drinken’, had KSH voor iedere leerling een flesje water geregeld. De helft van de opbrengst van de sponsorloop gaat naar KIKA. De andere helft van de opbrengst is voor de Waalse school. Elke leerling van de leerlingenraad overlegt met de andere leerlingen in zijn/haar groep om het bedrag goed te besteden. Alle leerlingen hebben enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen! In 2017 was de opbrengst 4058 euro en in 2018 3100 euro. De opbrengst (geteld t/m vrijdag 12 april) in 2019 is een recordbedrag van 4552,40 euro! Volgende week zal dit bedrag na inlevering van het laatste geld zeker nog wat oplopen.

 

Alles ouders en sponsors hartelijk bedankt!