Kranslegging bombardement Rotterdam

 

Op 14 mei 1940 vond het bombardement op Rotterdam plaats waarbij 800-900 slachtoffers vielen. In de meivakantie werd er op vrijdag 14 mei in de Laurenskerk een herdenkingsdienst gehouden ter nagedachtenis van dit desastreuze bombardement.

Het voormalige schoolgebouw van de Waalse school, dat toen nog vlak naast de Laurenskerk stond, is tijdens het bombardement ook volledig verwoest.

Na de bijeenkomst in de Laurenskerk heeft er in besloten kring een kranslegging plaatsgevonden bij het monument op de begraafplaats Crooswijk waarbij leerlingen van de Waalse school waren uitgenodigd. Op deze begraafplaats zijn 550 burgerslachtoffers van het bombardement begraven.

In het bijzijn van dhr. Van Dijk, leerkracht van groep 8 en ds. Schorren van de Laurenskerk, vond de kranslegging plaats. Esther van der Waal uit groep 8c droeg dit gedicht voor. Dank je wel, Esther!

Meer informatie over het bombardement van Rotterdam vindt u op www.brandgrens.nl