‘Te-laat-kom-actie’ dinsdag 10 oktober

 

In Nederland geldt de Leerplichtwet. Deze houdt in dat kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig zijn en naar school moeten komen. Ook het op tijd komen hoort bij de leerplichtwet. Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen om de naleving van de leerplicht te controleren. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden bij de leerplichtambtenaar te melden. De Onderwijsinspectie controleert vervolgens of scholen zich houden aan de Leerplichtwet.

In een van de nieuwsbrieven voor de zomervakantie attendeerden wij u al op het feit dat uw kind op tijd op school moet zijn, zodat hij/zij de lessen kan volgen die om 8:30 uur beginnen. De deuren zijn daarom ook al 8:20 uur open, zodat uw kind voldoende tijd heeft om rustig naar de klas te lopen.

Sinds twee weken heeft de Waalse school een nieuwe leerplichtambtenaar. Dhr. T. Ruizenaar, zelf oud-leerling van de Waalse school, organiseerde samen met een van zijn collega’s en twee studenten een ‘te-laat-kom-actie’ op de Waalse school om het belang te onderstrepen van het op tijd op school komen. Op een enkeling na, reageerden de meeste ouders begripvol op deze actie, waarvoor hartelijk dank!

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/; voor de regeling omtrent extra verlof kunt u terecht op https://www.rotterdam.nl/werken-leren/extra-verlof/.

In twijfelgevallen adviseert dhr. T. Ruizenaar de school over het al dan niet mogen toekennen van extra verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 schooldagen, lopen altijd via de leerplichtambtenaar.