Learning lab Pabo Inholland op de Waalse school

 

Als opleidingsschool werkt de Waalse school nauw samen met de Pabo Inholland. Op vrijdag 22 september  vond een zogenaamd “Learning lab” plaats op de Waalse school. Derdejaars studenten kregen les van Pabo docenten binnen het thema Levensbeschouwing. Vervolgens zijn er casussen uit de praktijk besproken samen met leerkrachten van de Waalse school en leerlingen uit groep 8b.