Leefstijl thema: Zelfvertrouwen

 

Deze week is in de hele school gestart met het vierde thema van de methode Leefstijl. Deze methode gebruiken we voor de lessen in sociaal-emotionele ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook ter preventie van pestgedrag. Thema 4 gaat over zelfvertrouwen en heet: Ik vertrouw op mij.

Zelfvertrouwen is meer dan alleen het vertrouwen van kinderen en volwassenen in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief én een realistisch zelfbeeld.

Alle leerlingen in alle groepen zullen de komende zes weken met dit thema aan de slag gaan.