Leerlingenraad

 

Dinsdag 18 december was de laatste vergadering van de leerlingenraad van dit kalenderjaar. Aan de hand van de punten die de leerlingen uit de klassen hadden meegenomen, was er een agenda opgesteld. Het was weer een waardevolle bijeenkomst! De leerlingen hebben posters bij hun eigen klas opgehangen om duidelijk te maken wie namens de klas zitting neemt in de leerlingenraad. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen besproken zoals de Engelse lessen (waarom zijn deze vanaf groep 7), hoe voor te bereiden op het voortgezet onderwijs (n.a.v. dit punt gaan er leerlingen uit groep 8 de leerlingen van groep 7 voorlichten) en dat de leerlingenraad een korte presentatie in de klassen gaan geven waarvoor de informatiebox bestemd is. De informatiebox kan door de leerlingen gebruikt worden om ideeën in te brengen die te maken hebben met het schoolklimaat, verbeterpunten voor de school en om de mee te denken met de school en de leerlingenraad.