Leerlingtevredenheids- enquête sociale veiligheid

 

Jaarlijks toetsen we de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen uit de leerjaren 7 en 8 op onze school. Dit is een onderdeel van het sociaal veiligheidsbeleid dat de Waalse school hanteert. De leerlingen worden door het invullen van een digitale leerlingtevredenheidsenquête aan de hand van 10 vragen bevraagd op de volgende 3 onderwerpen:

 

1) Ervaren sociale, psychische en fysieke veiligheid

2) Aantasting van de sociale, psychische en fysieke veiligheid

3) Het welbevinden van de leerlingen.

 

Enige tijd geleden hebben we onder de leerlingen van groep 7 en 8 de leerling-enquête afgenomen. Met een respons van 92% voldoet de leerlingtevredenheidsenquête aan de gewenste betrouwbaarheid. De leerlingen uit groep 7 en 8 beoordelen de Waalse school met een 8,4. Een cijfer waar we trots op zijn! In de bijlage hieronder kunt u zien hoe er op de verschillende vragen gescoord werd. Resultaten enquête: Hoe tevreden zijn leerlingen over de Waalse school per vraag