Lerarentekort

 

Beste ouders,

 

Het klinkt somber, maar helaas is het een feit. Het leerkrachtentekort is op dit moment in Rotterdam (en andere grote steden) zo groot dat het nu al zeker is dat niet alle vacatures in het basisonderwijs voor volgend schooljaar ingevuld kunnen worden.

 

Wij doen er als Waalse school alles aan om volgend schooljaar te kunnen starten met voldoende personeel, maar dit is een grote uitdaging. Een aantal collega’s vertrekt en een aantal komt het team versterken. Ook  breiden sommige collega’s in uren uit. Maar we hebben op basis van het leerlingaantal en extra gelden om werkdruk te verminderen ook steeds meer personeel nodig. Daarnaast is er volgend schooljaar een extra groep 8 (omdat er nu 3 groepen 7 zijn).

 

Het betekent dat er op dit moment nog minimaal 2 (en waarschijnlijk 3) fulltime bovenbouwvacatures zijn, die natuurlijk ook door parttimers ingevuld kunnen worden.

 

We vragen daarom bij deze uw hulp als ouder om mee te helpen zoeken naar goede nieuwe leerkrachten voor de Waalse school! Wilt u onze vacature(s) onder de aandacht brengen bij familie, vrienden en kennissen die een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs hebben of deze op korte termijn zullen verkrijgen?

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

https://www.waalseschool.nl/wp-content/uploads/2019/05/Vacature-Waalse-school.pdf