Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

 

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 7 september zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn er twee nieuwe MR leden dit schooljaar. Meester De Bruijn neemt zitting in de personeelsgeleding na het vertrek van juffrouw Van der Jagt. Mevrouw Tuijn – van Mannekes vervangt dhr. Boer in de oudergeleding. Juffrouw Kat, intern begeleider op de Waalse school, heeft de speerpunten voor het schooljaar 18-19 toegelicht. Daarnaast is de staking op woensdag 12 september besproken.