Medezeggenschapsraad verkiezingen

 

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan op scholen. De MR is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school. Aan het einde van dit schooljaar vindt een wisseling plaats in de oudergeleding van de MR van de Waalse school. Dhr. De Boer, vader van Jordy uit groep 8, zal dan na jaren trouwe dienst afscheid nemen van de Waalse school en de MR. Met het vertrek van dhr. De Boer ontstaat er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u zich via het invulformulier, dat u op donderdag 31 mei jl. via uw kind heeft ontvangen, kandidaat stellen voor de MR. Net als afgelopen jaren, vinden de MR-vergaderingen plaats op vrijdagmiddag na schooltijd. Het is dus van belang dat u dan beschikbaar kunt zijn. Ouders die zich kandidaat stellen, krijgen een bericht van ontvangst van hun kandidatuur. U kunt zich kandidaat stellen tot 8 juni 2018. U kunt het formulier inleveren bij dhr. Boogaard, voorzitter van de MR. Wanneer er meer mensen bij de MR willen komen, zullen er verkiezingen gehouden worden. Mocht u eerst nog wat meer informatie willen hebben over de rechten en plichten van de MR, dan kunt u hiervoor terecht bij dhr. Boogaard, voorzitter van de MR.