Medezeggenschapsraad

 

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 22 juni zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn er formele zaken waar de MR adviesrecht in heeft, zoals de formatie en de inhoud van de schoolgids, goedgekeurd. Tenslotte heeft Dhr. De Boer, vader van Jordy uit groep 8, na jaren trouwe dienst afscheid genomen van de Waalse school en de MR. Met het vertrek van dhr. De Boer ontstaat er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Hierover heeft u bericht ontvangen middels een brief. In die brief stellen de nieuwe kandidaten zich voor. Met behulp van het toegevoegde stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op de kandidaat die uw voorkeur heeft.