Milieu educatie groep 3a

 

Groep 3a heeft afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan kinderboerderij en milieu educatief centrum de Wilgenring. Hier hebben de leerlingen een les over melk gekregen. Zo moesten ze diverse vragen beantwoorden, verschillende soorten melk proeven en hebben ze geleerd wat zoogdieren zijn. Graag willen we de ouders hartelijk bedanken voor het rijden en helpen tijdens de lesactiviteiten!