MR Waalse school

 

Op vrijdag 23 november komt de medezeggenschapsraad van de Waalse school weer bijeen. Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a.: de jaarplanning, de organisatie van (educatieve) uitjes voor leerlingen en het lerarentekort. Omdat er nieuwe leden hebben plaatsgenomen in de MR, komt er een poster van de MR te hangen met daarop foto’s en namen van de ouder- en personeelsgeleding. De MR heeft ook een eigen e-mailadres, te weten [email protected]. waar ideeën, tips en onderwerpen naar gestuurd kunnen worden die in de MR behandeld kunnen worden.