Nieuws van de MR

 

De medezeggenschapsraad (MR) van de Waalse school is op vrijdag 23 november bijeen gekomen. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: (educatieve) uitstapjes, het leraren tekort, de MR jaarplanning en ouderbetrokkenheid 3.0.

 

Wanneer u vragen heeft over de diverse (educatieve) uitstapjes of de besteding van het schoolgeld (ouderbijdrage) kunt u bij juf Trel of dhr. Boogaard terecht. Juf Trel is naast gymleerkracht ook de eventmanager van de Waalse school. Zij organiseert, in samenwerking met andere teamleden van de Waalse school, o.a. de Franse dag, de schoolreis en de verschillende educatieve uitstapjes.

 

De Waalse school stelt veel prijs op ouderbetrokkenheid. Wij vinden dat het bieden van goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders en de school. De Waalse school werkt hierbij vanuit de tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0. (https://www.cps.nl/page/1827).

 

Tijdens de MR vergadering is de wens uitgesproken om ouders nog meer te betrekken bij de Waalse school door meer gebruik te maken van hun kennis en helpende handen. U kunt dan denken aan het geven van gastlessen, helpende handen in de klas of ouders die assisteren bij een klusmiddag.