Nieuwe wet AVG

 

Misschien heeft u in de media gehoord dat vandaag 25 mei de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt.

 

Deze wet geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken;

dus ook voor scholen.

 

Omdat ons bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam al eerder is

begonnen met het AVG-proof maken van haar scholen,

verandert er nu in praktijk nog maar weinig.

Genomen maatregelen die bij deze wet horen zijn bijvoorbeeld:

 

– Ons bestuur heeft een privacy protocol om de gegevens van

alle leerlingen en medewerkers te beschermen.

Alle medewerkers hebben met dit protocol ingestemd

– Alle ouders hebben altijd recht op inzage van het leerling dossier

van hun kind(eren) (dit was al het geval)

– Aan alle ouders vragen we jaarlijks aan het begin van het schooljaar

om toestemming voor het eventueel gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren)

– Met alle instanties en systemen waarbij de gegevens

van onze leerlingen zichtbaar zijn, worden verwerkingsovereenkomsten gesloten

– Het bestuur heeft intern een functionaris voor de

gegevensbescherming aangesteld in de persoon van dhr. E. Verbakel

– Een toelichting op het privacy reglement is vanaf aanstaande maandag

28 mei te vinden op de website van ons bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam.

 

We vragen u ook als ouders om zorgvuldig om te gaan

met beeldmateriaal van leerlingen. Wanneer u bijvoorbeeld tijdens

een uitje of op school foto’s maakt

van uw kind waar ook andere leerlingen opstaan,

plaats deze dan niet zomaar op social media als u niet weet of de ouders

van de bewuste leerlingen hier prijs op stellen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!