Nieuws van de leerlingenraad

 

Afgelopen dinsdag was de laatste vergadering van de leerlingenraad van dit schooljaar.

Aan de hand van de punten uit de ideeën bussen in de klas,

was er een agenda opgesteld.

 

Het was weer een waardevolle bijeenkomst! Hier onder ziet u een aantal besproken punten:

 

  • Buitenspeelgoed. We hebben besproken wat we nog missen en hoe de leerlingen met de materialen omgaan. De leerlingenraad is tevreden, maar ziet graag nog wel meer ballen en paardijtuigjes op het schoolplein. Dit gaan we regelen voor volgend schooljaar.
  • We hebben gekeken naar de opbrengst van de sponsorloop. De leerlingen zijn met ideeën gekomen over wat we met het geld kunnen doen. De leerlingenraad geeft aan dat leerlingen graag nog meer nieuwe boeken zien in de schoolbibliotheek.
  • De leerlingenraad kregen een kijkje achter de schermen bij de organisatie van de Franse dag. Een aantal leerlingen uit de raad hebben tijdens de markt geholpen bij de kraam met hapjes en drankjes.
  • De leerlingenraad geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat we als school meester Koster jaarlijks blijven herdenken. Het is fijn als de meester of juf hierover in gesprek blijft gaan met de leerlingen in de klas.
  • Als laatste punt hebben we afgesproken dat de leerlingenraad uit groep 5 t/m 7 in de klas bespreekt dat er begin volgend schooljaar weer verkiezingen zijn voor de leerlingenraad, zodat klasgenoten alvast kunnen nadenken of zij zich hiervoor op willen geven.
  • De leerlingenraad uit groep 8 gaat langs de groepen 4 om uit te leggen dat zij volgend jaar in groep 5 mogen deelnemen aan de leerlingenraad. Ze leggen uit aan de leerlingen wat het precies inhoudt.