Nieuws van de MR

 

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 5 april zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo is er besproken hoe de school te werk gaat als er een leerkracht incidenteel ziek is. Er wordt dan een bepaalde route gevolgd omtrent het vervangen: intern vervangen; extern vervangen; verdelen; naar huis sturen. Ook is de stand van zaken m.b.t. de TSO is doorgenomen. Uiteraard heeft de MR ook gesproken over het positieve inspectiebezoek en de certificering van de school voor Ouderbetrokkenheid 3.0. Op de volgende vergadering zal o.a. de formatie voor het nieuwe schooljaar op de agenda komen en een terugblik op de eindtoets  van groep 8 (16 en 17 april aanstaande).