Onderzoek motoriek en zelfbeeld bij kinderen.

 

Tijdens de basisschoolperiode maken kinderen motorisch en sociaal-emotioneel een grote ontwikkeling door. Ook het zelfbeeld van kinderen ontwikkelt zich tijdens deze periode. Het globale zelfbeeld is belangrijk voor het welbevinden van kinderen en wordt beïnvloed door het zelfbeeld over sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en sociale acceptatie. Vanuit de Universiteit Utrecht (UU), in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU), is er onlangs een onderzoek gestart naar de samenhang tussen het motorisch functioneren en het zelfbeeld bij kinderen in groep 4 tot en met groep 8 van het regulier basisonderwijs. Voor dit onderzoek zijn zij opzoek naar kinderen in het regulier basisonderwijs om deel te nemen. De groepen 4,6 en 8 hebben een uitnodiging en informatiebrief ontvangen. Wanneer u besluit om uw kind hiervoor op te geven wilt u dan de brief z.s.m. inleveren bij de groepsleerkracht?