Ouderbijdrage

 

Het basisonderwijs in Nederland is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een vrijwillige ouderbijdrage voor het organiseren van activiteiten die niet vanuit overheidsgelden betaald kunnen worden. Voor de Waalse school is de ouderbijdrage voor 2018-2019 verlaagd en vastgesteld op € 45,00 per kind. De ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, krijgen vandaag of begin volgende week een herinneringsbrief.

 

In de media leest u veel over de ouderbijdrage en kansgelijkheid voor leerlingen. Ook de Waalse school wil graag dat alle leerlingen aan activiteiten kunnen deelnemen. Wanneer ouders de ouderbijdrage echter niet betalen, betekent dit dat de school deze activiteiten zelf moet bekostigen. De school krijgt hiervoor geen geld vanuit de overheid. Voor de Waalse school zou dit betekenen dat er bijvoorbeeld geen schoolreisje meer georganiseerd kan worden wanneer de overheid de scholen niet compenseert.

 

Hier vindt u een overzicht van de gemaakte kosten in het schooljaar 2017-2018 en de begrote kosten voor 2018-2019.

 

Graag wijzen we u er nogmaals op dat er diverse fondsen en organisaties zijn die u willen helpen indien de betaling een probleem is. Mw. Cinder (administratie) en dhr. Boogaard kunnen u bij een eventuele aanvraag helpen. Mw. Cinder is op maandag en woensdag op school aanwezig; dhr. Boogaard is er dagelijks. U kunt ook contact met hen opnemen via de mail: [email protected] of [email protected].