Overhandiging opbrengst sponsorloop Ronald Mc Donald huis Rotterdam

 

Tijdens de koningsspelen organiseerde de Waalse school een sponsorloop. De helft van de opbrengst is voor het Ronald Mc Donald huis Rotterdam en de andere helft zal worden besteed aan leerlingen van de Waalse school. Op woensdag 25 april is het ingezamelde bedrag van 1550,- voor het huis aan een medewerkster van Ronald Mc Donald huis Rotterdam overhandigd. Bij deze uitreiking waren een aantal leerlingen uit de leerlingenraad en een aantal leerlingen uit de onderbouw aanwezig. Namens het Ronald Mc Donald huis Rotterdam bedanken wij nogmaals alle leerlingen en ouders voor een succesvolle sponsorloop!