Proefstudeerders Pabo Hogeschool InHolland op de Waalse school

 

Als gecertificeerde opleidingsschool werkt de Waalse school nauw samen met de Pabo van Hogeschool InHolland. Via deze weg zijn veel leerkrachten die eerst op de Waalse school stage liepen, uiteindelijk onze collega’s geworden!

 

Dinsdag 28 november hebben studenten die overwegen de Pabo te doen een bezoek gebracht aan de Waalse school. Deze ‘proefstudeerders’ kregen in de ochtend een rondleiding op de Waalse school en mochten in verschillende groepen een les bijwonen. We hopen dat we de studenten een goed beeld hebben kunnen geven van het werken op een basisschool en dat de studenten daardoor uiteindelijk voor een Pabo-opleiding zullen kiezen!