Regiegroep Waalse school

 

De Waalse school werkt continu aan de vormgeving van Ouderbetrokkenheid 3.0. Onderdelen hiervan zijn de samenwerkingsdagen, de startgesprekken, de wekelijkse nieuwsbrief en samenwerking met ouders binnen de regiegroep. We zijn op zoek naar nieuwe leden in de regiegroep die mee willen denken over het vormgeven van ouderbetrokkenheid! De regiegroep komt een aantal keer per jaar bijeen na schooltijd. Wilt u deelnemen of meer weten, meldt u zich dan dhr. Boogaard. Dit kan mondeling of per e-mail: [email protected]