Robotica

 

De Waalse school besteedt met regelmaat aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden. Eén onderdeel daarvan is ‘computational thinking’. De leerlingen van groep 8a hebben vorige week een les Robotica gehad. Hierbij leerden ze over algoritmen. Een algoritme is kortgezegd een stappenplan.

Een computer moet altijd stap voor stap instructies krijgen over hoe het iets moet uitvoeren. Deze stappen worden ook wel commando’s genoemd. Een reeks commando’s heet samen een algoritme.

De les bestond uit 2 delen, een deel theorie met daarin voorbeelden van sectoren waarin er zoal gebruikt wordt gemaakt van diverse machines en waarom ze op een bepaalde manier worden ingezet (bijvoorbeeld in de technische en agrarische sector).

Het tweede deel was praktisch van aard waarbij de leerlingen in groepjes van 3 elkaar een reeks commando’s gaven. Eén leerling speelde de robot, 1 leerling gaf instructies en de 3e leerling coachte de instructeur.

Daarnaast maakten de leerlingen een tekening waarbij ze het algoritme samen bepaalden. Bij robotica- en programmeeronderwijs gaat het er voornamelijk om dat leerlingen een oplossing voor een bepaald probleem leren ontwerpen. Ze leren het algoritme correct te formuleren zodat een computer en/of robot de opdracht uit kan voeren