Samen de groepsregels bepalen

 

 

Een belangrijke activiteit in de eerste schoolweken in alle groepen is het gezamenlijk bepalen van de klassenregels.

Naast de schoolafspraken, spreekt iedere leerkracht samen met de leerlingen in zijn/haar groep de regels af die de leerlingen zelf gemaakt hebben. De afspraken worden door alle leerlingen ondertekend en op het databord gehangen om zich er vervolgens het hele jaar aan te houden.

Ook in groep 8c zijn deze week de klassenregels opgesteld. Shabak en Denzell vertellen hoe dit is gegaan.

“Alle leerlingen mochten 3 dingen opschrijven die voor hen belangrijk waren. Van ieder kind is ten minste 1 regel als groepsregel opgenomen.”

Shabak is dit jaar nieuw op de Waalse school en is vorige week gestart in groep 8c. Hij heeft het erg naar zin op de Waalse. “Het is een leuke school. De kinderen zijn grappig”, vertelt hij. Het belangrijkste is echter dat hij zich gelijk welkom voelde. “Ik was gewend om zelf vrienden te moeten maken. Hier kwamen kinderen naar mij toe om vrienden met mij te worden.”

Denzell beaamt dit. “In onze groep hoort iedereen erbij; er wordt niemand buitengesloten.”

Zowel Shabak als Denzell zijn blij met hun leerkrachten dit schooljaar: meester Van Dijk en juf Hubert. Juf Hubert werkt sinds dit schooljaar op de Waalse school en toevallig kent Shabak haar nog van zijn vorige school.

Beide jongens hebben zin in het aanstaande schooljaar. Ze herhalen wat ze met de leerkrachten hebben besproken: “Je bepaalt zelf hoe je schooljaar wordt. In de klas wordt hard gewerkt, maar er is ook tijd voor ontspanning.” “De meester houdt van grapjes, maar als je je niet goed gedraagt kan hij ‘pittig’ zijn. Als we ons goed gedragen, wordt het een topjaar!”