Samenwerking Jeugdfonds sport&cultuur

 

De Waalse school vindt het belangrijk dat kinderen buiten het gewone lesprogramma in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. De ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, het ontdekken van de wereld om je heen en het doen aan sport hebben invloed op het zelfvertrouwen en de prestaties van kinderen. Daarom werken wij samen met organisaties in de wijk die deze zaken aanbieden. Ook werken wij samen met fondsen die financiële ondersteuning bieden aan gezinnen die financieel minder draagkrachtig zijn en waarvan de kinderen geen gebruik kunnen maken van het aanbod van kunst, cultuur en sportactiviteiten. Zo zijn er onder andere het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Meedoen. Deze organisaties hebben als doel gelijke kansen te bieden voor alle kinderen en stellen daarvoor geld beschikbaar. Mocht u gebruik willen maken van zo’n fonds, kunt u terecht bij dhr. Boogaard. Hij is namens de Waalse school intermediair tussen ouders en deze organisaties en kan u helpen bij het aanvragen van zo’n fonds.