Schoolsluiting

 

Begin deze week werden wij overvallen door het nieuws dat de basisscholen per woensdag 16 december gesloten zouden worden. Graag hadden wij het kalenderjaar op een andere, feestelijke manier met elkaar afgesloten maar uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid.

In de brief die u begin deze week zowel digitaal als fysiek heeft gekregen, vindt u alle informatie omtrent de schoolsluiting en hoe e.e.a. nu in zijn werk gaat. Deze brief vindt u nogmaals hier.

Nog enkele punten ter aanvulling op deze brief:

Wilt u er bij uw kind tijdens het werken met Teams op toezien dat de ‘chatfunctie’ alleen op een positieve manier en voor het werken/leren wordt gebruikt? Alvast bedankt!

De Cito-toetsen die na de kerstvakantie op de planning stonden voor week 3 en 4, worden uitgesteld naar week 5 en 6 zodat de leerlingen nog twee weken op school de tijd hebben om zich hierop voor te bereiden.

Voor de groepen 8 geldt dat we de toetsen tot halverwege week 6 afnemen zodat er in die week nog tijd is om de VO-adviezen voor te bereiden en de adviesgesprekken te voeren. Ouders van de groepen 8 worden hierover in januari nog geïnformeerd.

Het uitstel van de toetsen zal er ook toe leiden dat de jaarlijkse techniekweek wordt uitgesteld. De nieuwe datum kunt u t.z.t. vinden in de ‘agenda’ op de website.

Rest ons om u bij deze nogmaals fijne en gezegende feestdagen toe te wensen en we hopen u in 2021 snel en gezond weer te mogen ontmoeten!