Sportdag groepen 5 t/m 7

 

Op woensdag 11 juli a.s. staat de jaarlijkse sportdag van de Waalse school gepland. Deze vindt plaats op het Lange Pad in Rotterdam-Kralingen. De kinderen doen op deze dag allerlei atletiek onderdelen en proberen een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Verder zal de nadruk liggen op de gezelligheid en het sportieve gedrag van de leerlingen. We starten om 9.15 uur en eindigen om 12.30 uur. Om de sportdag tot een succes te maken willen we graag gebruik maken van uw hulp. Bij elk onderdeel hebben wij iemand nodig die de leerlingen begeleidt en instructie geeft. Voorafgaand aan de dag krijgt u van ons nadere uitleg. Deze dag kan echt alleen maar doorgaan als er voldoende hulp bij de onderdelen aanwezig is. Als u ons wilt ondersteunen, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind, of een e-mail sturen naar [email protected]