Staking 15 maart 2019

 

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen, staakt het Nederlandse onderwijs op vrijdag 15 maart aanstaande. Dit keer is er een landelijke staking waaraan niet alleen basisscholen deelnemen, maar ook alle andere onderwijsinstellingen. Met name in de Randstad en zeker in de grote steden is het lerarentekort nu in alle hevigheid merkbaar. De Waalse school heeft nu 2 vacatures openstaan die (nog) niet ingevuld kunnen worden en voor zieke leerkrachten zijn geen invallers meer te vinden. Middels de staking willen scholen nogmaals een duidelijk signaal afgeven naar het kabinet om niet alleen aandacht, maar ook concrete(re) maatregelen af te dwingen.

 

 

Niet alle vakbonden ondersteunen de staking. Het salaris van stakende medewerkers wordt door de Rotterdamse schoolbesturen voor deze dag niet uitbetaald. De Rotterdamse schoolbesturen respecteren het recht van medewerkers om te staken, maar vragen zich af of een staking op dit moment het juiste middel is om het doel te bereiken. Daarom heeft ons bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam het besluit genomen dat de groepen van de leerkrachten die op 15 maart niet staken, gewoon les krijgen. Medewerkers hebben immers ook het recht om te werken.

 

 

Dit betekent dat alleen de groepen van leerkrachten die op 15 maart staken deze dag geen les krijgen en thuis mogen blijven. De groepen die vrijdag 15 maart geen les hebben, worden per brief hierover geïnformeerd. Deze dag zullen de lessen Frans vervallen, maar de groep van meester Popelier heeft wel gewoon les.

 

 

Wij begrijpen dat dit onduidelijkheid kan scheppen. Wij volgen hierin echter het bestuursbeleid en respecteren iedere collega die ervoor kiest om wel of niet te staken. We hopen van harte dat u de stakingsdoelen en daarmee de leerkracht van uw zoon/dochter  ondersteunt!

 

 

We gaan er van uit dat u op deze dag zelf opvang voor uw kind(eren) kunt verzorgen. Ouders van leerlingen die gebruik maken van de BSO (dus de voor- en naschoolse opvang) van KSH en daar ingeschreven staan, zullen door KSH over de mogelijkheden tot opvang worden geïnformeerd. Indien het voor u op geen enkele wijze mogelijk is om op 1 opvang voor uw kind te regelen, laat dit dan alstublieft uiterlijk op dinsdag 12 maart weten aan de leerkracht van uw kind.