Startgesprekken

 

Als onderdeel van ouderbetrokkenheid 3.0 zullen we in de eerste weken van het schooljaar startgesprekken voeren met ouders en leerlingen. U zult dus op korte termijn een uitnodiging van de leerkracht krijgen voor een gesprek over uw kind. Tijdens dit gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht en afspraken maken over bijvoorbeeld contact en samenwerking. Ter voorbereiding vind u hier de agenda van het startgesprek. De Waalse school vindt het belangrijk om een laagdrempelige samenwerking aan te gaan met ouders. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.