Studiedag team 20 juni

 

Op dinsdag 20 juni had het team van de Waalse school een interne studiedag. Op deze dag is gezamenlijk een analyse gemaakt van de toetsresultaten van de Cito-toetsen die in juni zijn afgenomen. Na het maken van een schooloverzicht en een overzicht van de toetsen per leerjaar, is ingezoomd op het vakgebied rekenen. Alle leerkrachten hebben van alle individuele leerlingen een analyse gemaakt van de respons op instructie. Het gaat er hierbij om dat er voldoende groei is geweest, de leerstof beheerst wordt en dat de leerling betrokken is geweest. Ter voorbereiding op komend schooljaar hebben de leerkrachten voor het vakgebied rekenen bepaald wat hun groep bij de nieuwe leerkracht volgend jaar nodig heeft (bijvoorbeeld extra uitdaging of een intensiever aanbod). Ondanks de warmte was het een zeer nuttige dag, mede ter voorbereiding op volgend schooljaar! Als u meer wilt weten over de respons op instructie, kunt u dit filmpje bekijken www.masterclassopo.nl/respons-op-instructie/