Studiedagen 18 en 19 februari

 

Volgende week maandag en dinsdag zijn de leerlingen vrij in verband met 2 studiedagen van het team.

 

Op maandag vindt de halfjaarlijkse schoolbespreking plaats. Tijdens deze sessie worden de opbrengsten van de afgelopen toetsperiode uitgebreid geanalyseerd op schoolniveau én groepsniveau. Vervolgens worden door de leerkrachten groepsoverzichten gemaakt en aanpassingen gedaan in de didactische werkplannen en onderwijsplannen voor het komende half jaar.

 

Op dinsdag 19 februari krijgt het team nascholing over het geven van gedifferentieerde instructie in het kader van Leren Zichtbaar maken. Dat betekent dat de leerkrachten leren om al tijdens de instructie nóg beter aan te sluiten op de niveauverschillen in de groep.

 

We hopen op 2 leerzame dagen en zien de leerlingen graag weer op woensdag 20 februari!